Services

I’m currently based in Prague, feel free to contact me for Commercial, Fashion, Portrait, Glamour,
Reportage and Weddings assignments.

Já jsem v současné době k dispozici v Praze.
na kontaktovat mi pro komerční, Móda, Portrét, Glamour,
Reportáž a Svatby

The following prices are valid only in Czech Republic and they might change.

For more informations and enquiries, please do not hesitate to contact me at nicolapani@gmail.com

Následující ceny jsou platné pouze na území České republiky a může změnit
Pro více informací a dotazy, Nerozmýšlejte a kontaktujte mi na nicolapani@gmail.com

BOOK for Models: Price from 2500KC: 5 Photos Retouch + CD, 1  makeup
BOOK pro modelky a modelove: Cena od 2500KC 5 Retus + CD, 1 MakeUp

WEDDINGS: Price from 20000 KC Photo + Video – Only Photo From 8000KC
STAVBY: Cena 20000 KC Foto + Video – jen Foto od 8000KC

FAMILY Portraits from 2000KC : 5 Photos retouched +CD
RODINNE Portrety od 2000KC : 5 fotky Retus + CD


CORPORATE Portraits
: from 2000KC
FIREMNÍ Portrety: od 2000KC

Reportage and/or other assignments have to be discussed individually

Reportáž a / nebo jiné úkoly musí být projednány jednotlivě

For More Informations Please Contact me

Pro více informací prosím kontaktujte mě